ZDRAVLjE I BEZBEDNOST

Što više informacija kroz UPITNIK O ZDRAVSTVENOM STATUSU dobijemo, utoliko će nam biti lakše da pružimo prvu neophodnu pomoć.

Doktor ili zdravstvena ustanova sa kojom NOMAD SRBIJA ima ugovor, daju krajnju ocenu o neophodnoj medicinskoj zaštiti ili intervenciji.

Nomad Srbija raspolaže sopstvenim sanitetskim kompletom koji je dostupan u slučaju hitnih intervencija.

Podsećamo, naši vodiči su kvalifikovani za pružanje prve pomoći.


Upitnik o zdravstvenom statusu

OSIGURANjE

Imajte na umu da je uslov za učešće na bilo kojoj Nomad turi da imate zdravstveno i putno osiguranje.

Osiguranjem pokrivate svoju avanturu, ukučujiući niz sportskih i avanturističkih aktivnosti.

Nije zabavno ako se neposredno pre odlaska na selo razbolite i morate odustati od učešća.

Nomad Srbija i osiguranje imaju jasno definisane uslove kada je otkazivanje u pitanju.

Gubitak ličnih stvari često je glavni razlog obezbeđivanja putničkog osiguranja, možda je najvažnije da znate da se stvari mogu zameniti, ali vaše zdravlje često ne može.

Stava smo da na turu ne nosite stvari od vrednosti ili mnogo novca, u suprotnom, osigurajte ih.

Osiguranje transporta u slučaju bolesti ili povrede takođe predstavlja hitan tretman kako biste lekarsku pomoć dobili u mestu vašeg prebivališta.

Na kraju, ako ste sopstvenom nepažnjom načinili štetu u seoskom domaćinstvu, prevozu, šteta načinjena Organizatoru projekta kada je oprema u pitanju, pre nego što priznate da je u pitanju bila vaša greška, osigurajte se od lične odgovornosti.